معاونت مهندسی و توسعه

You are not authorized to access this content.‎

 • تعيين هدفهاي قابل حصول در زمينه توسعة تاسيسات و ظرفيتهاي آب و فاضلاب شهري و ديگر خدمات مهندسي موردنياز با مشاركت مديريتهای تابعه.
 • نظارت و ارزيابي ميزان موفقيت در حصول به هدفها و تجديدنظر منظم در هدفهاي تعيين شده .
 • استفاده از تكنولوژي پيشرفته مناسب و استانداردهاي فني در حوزه مسئوليت .
 • انجام بازديدهاي منظم از وضعيت پيشرفت پروژه‌ها و ارائه راهنمايي صدور دستورات لازم .
 • دريافت ،‌ رسيدگي و تاييد آمارهاي پيشرفت عمليات پروژه‌هاي  توسعه شركت و ارائه گزارش به مديرعامل .
 • تعيين نيازهاي آموزشي جهت افزايش مهارت و دانش فني كاركنان حوزه مهندسي و توسعه و ترغيب آنان به ابتكار و خلاقيت در كار.
 • تهيه اسناد مناقصه و شرايط خصوصي پيمان،‌ طرحها و پروژه‌هاي شركت، تعيين و تائيد شرايط خصوصي پيمانها و همكاري در برگزاري مناقصه‌هاي مربوطه .
 • تهيه و يا تائيد طرحهاي آبرساني شهري شامل بررسي محدوده،‌ توزيع جمعيت ،‌ سرانه مصرف و نياز آبي منطقه ،‌ طراحي و تحليل شبكه آبرساني ،‌ ارائه
 •    نقشه‌هاي اجرايي شبكه توزيع آب ، انتخاب جنس لوله‌ها و تهيه نقشه جزئيات اجرايي .
 • تهيه و يا تائيد طرحهاي شبكه هاي جمع‌آوري و دفع فاضلاب شامل بررسي محدوده ،‌ توزيع جمعيت سرانه توليد فاضلاب ،‌ طراحي و تحليل شبكه فاضلاب در
 •    حالات مختلف. 
 • ارائه نقشه‌هاي اجرايي شبكه فاضلاب ،‌ انتخاب جنس لوله‌ها و تهيه نقشه جزئيات اجرايي .
 • نقشه‌برداري و نقشه‌كشي و يا تائيد نقشه‌برداري و نقشه‌كشي مهندسين مشاور از بدو تاسيس.
 • تهيه و تائيد اسناد مناقصه و شرايط خصوصي پيمانهاي مربوط به طرحها و همكاري در برگزاري مناقصه‌ها .
 • تائيد و يا تهيه طرحهاي اصلاح و توسعه شبكه آب و فاضلاب شهرها.
 • متره و برآورد و يا تائيد برآورد مربوط به توسعه تاسيسات شركت شامل  :‌ برآورد مقادير و مصالح موردنياز بمنظور اجراي كار در طرحهاي شبكه آب و فاضلاب
 •   برآورد هزينه با استفاده از فهرست بهاي سازمان برنامه و بودجه و يا فهرست ساير مراجع.
 • آرشيو مدارك و نقشه‌هاي فني شامل  :‌ طبقه‌بندي نقشه‌ها با استفاده از روشهاي نوين ،‌‌نظارت بر امور نگهداري و توزيع مدارك ،‌ تكثير و نسخه‌برداري از
 •   نقشه‌ها و غيره .
 • مسئوليت نظارت بر حسن اجرا و رعايت نكات ايمني و بهداشت كار در محيط تحت سرپرستي .
 • انجام ساير وظايف محوله
You are not authorized to access this content.‎

اطلاعات

احمد باقری
مدرک تحصیلی: 
دکتری سازه های آبی
تلفن: 
۰۶۱۳۳۳۷۷۹۰۶۷
نمابر: 
۰۶۱۳۳۳۷۷۹۰۶۷
آدرس پستی: 
کمپلو خ شهید خواجه جنب منازل سازمانی
آدرس ایمیل: 
fani[at]aww.co.ir
سمتمحل کاراز تاریختا تاریخ
مدرک تحصیلیمحل اخذ مدرکسال اخذ مدرک
نام دورهسال دورهمدت دورهتوضیحات

اعضای زیر مجموعه

پیغام خطا

Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser()‎ (خط ۷۰ از ‎/var/www/vhosts/aww.co.ir/httpdocs/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).